Aanmelding

Bent u verwezen voor behandeling of wilt u zelf een afspraak maken voor een kennismaking, dan kunt u bij voorkeur telefonisch contact opnemen. Gelieve geen mail te sturen met persoonlijke informatie. Ik kan en mag daar gezien de AVG wetgeving niet op reageren.  Na aanmelding zal er u een e-health omgeving worden aangeboden waarin u veilig met mij kunt communiceren. Ik zal dan in een telefoongesprek een eerste inschatting maken of u bij mij aan het juiste adres lijkt te zijn. Voor het plannen van de intake en aanmaak van het dossier heb ik een geldige verwijzing van uw huisarts nodig.

Wanneer een eerste afspraak gemaakt kan worden, krijgt u een informatiebrief toegestuurd. Daarbij zit een bevestiging van de afspraak en een strookje dat u terugstuurt waarin u al dan niet toestemming geeft om met uw huisarts of verwijzer te overleggen over uw behandeling. Ook geeft u met het terugsturen van dit strookje aan dat u de informatie heeft gelezen en dat u akkoord gaat met de in de brief beschreven voorwaarden. Verder zal u worden gevraagd een aanmeldingsformulier met wat vragen over uzelf in te vullen. Dit formulier wordt gebruikt om het eerste gesprek voor te bereiden.

Uw gegevens worden zorgvuldig verwerkt en hierop is het privacy statement van toepassing, dat terug te vinden is op de website onder wet- en regelgeving.

Om een goede inschatting te maken van het meest passende behandelaanbod is het van belang te weten welke behandelingen met welk resultaat in het verleden  hebben plaatsgevonden. Alle informatie die u zelf kunt aanleveren, kan uw intakeproces bespoedigen. Ook kunt u zelf bij eerdere behandelaren  gegevens opvragen en die meesturen.

Verder ontvangt u per mail een inlognaam en wachtwoord om via de gestuurde link enkele vragenlijsten in te vullen. Deze kaderen in het ROM (Routine Outcome Monitoring) waarmee we de effectiviteit van de behandeling kunnen opvolgen en bijstellen. De vragenlijsten zullen aan het begin, aan het einde en enkele keren tijdens de behandeling aan u voorgelegd worden. 

Kennismaking en behandelplan

In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar. Het eerste gesprek hoeft niet per definitie te leiden tot een behandeling. Het belangrijkste is of er een ‘klik’ is zodat het mogelijk is om samen te werken aan uw hulpvraag. Naast het bespreken van uw klachten en problemen kijken we in dit gesprek naar u als persoon, naar uw leefomstandigheden, uw sterke kanten, uw relaties met mensen om u heen, uw werkzaamheden en vrijetijdsbesteding. Als we na dit eerste gesprek beiden het gevoel hebben dat we met elkaar kunnen werken, plannen we de volgende gesprekken in.

In een aantal verkennende gesprekken proberen we de klacht(en) of het probleem te benoemen. We kijken op welke manier we aan verbetering kunnen werken en welke doelen we zullen nastreven. Dit leggen we vast in een behandelovereenkomst, zodat we op een later moment gericht kunnen evalueren en indien nodig kunnen bijsturen.

We gaan op een bij u passende wijze aan de in dit behandelplan geformuleerde doelen werken, zodat er een ontwikkelingsproces in gang wordt gezet dat leidt tot positieve veranderingen.

Indien gaandeweg de gesprekken blijkt dat ik wellicht niet de juiste therapeut voor u ben, zal ik dit in een zo vroeg mogelijk stadium met u bespreken. In dat geval zal ik samen met u naar een geschikt(er)e andere therapeut zoeken.

Frequentie en duur

De duur van psychotherapie is zelden van tevoren te voorspellen en varieert van enkele maanden tot enkele jaren. Uw hulpvraag en persoonlijke situatie zijn hierin bepalend. Gesprekken vinden meestal wekelijks of één maal per twee weken plaats, maar een andere frequentie is in overleg mogelijk. In de afbouwfase van de therapie neemt de frequentie vaak af.

Verwijzing

In verband met de vergoeding door uw verzekeraar is een zorgvuldig samengestelde verwijsbrief voor Gespecialiseerde GGZ van uw huisarts noodzakelijk. Neemt u deze verwijsbrief mee naar uw eerste afspraak of stuur hem mee met het aanmeldingsformulier en het strookje. Hieronder staan de punten die op de verwijsbrief vermeld moeten zijn. Neem dit lijstje mee naar de huisarts als u de verwijzing gaat halen, dan weet u zeker dat alles er meteen op staat.

Met de onderstaande checklist kunt u controleren of de verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik etc.

Verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde GGZ, bij voorkeur op naam van klinisch psycholoog/psychotherapeut S.C.J.E.van Limbergen

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen, doch moet er zeker voor liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer en de huisartspraktijk
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens, Burgerservicenummer en geboortedatum)
  • Verzekeringsgegevens patiënt
  • Reden van verwijzing
  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een bepaalde psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan.  Dat hoeft niet met een DSM-IV code, het mag wel.
  • Benoemen van een hoog risico en/of hoge complexiteit
  • Evt benoemen van eerdere (psychologische) behandeling(en)