Stiene van Limbergen

Ik ben BIG geregistreerd gezondheidszorg- en klinisch psycholoog (49066302625) en psychotherapeut (69066302616). Tevens ben ik lid van de LVVP, waarmee ook de klachtenregeling geborgd is. Dit betekent dat mijn werkzaamheden aan allerlei kwaliteitscriteria onderhevig zijn en dat ik daarin mijn vak steeds mag onderhouden en toetsen aan collega’s. Bij-, nascholing en intervisie horen bij deze kwaliteitscriteria. Een visitatietraject via de LVVP is hier eveneens onderdeel van. Een goedgekeurd kwaliteitsstatuut is beschikbaar in de praktijk. Vakinhoudelijk ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en geregistreerd leertherapeut, lid van de Vereniging Schematherapie (senior schematherapeut) en de Vereniging EMDR Nederland (practitioner). Tevens maak ik onderdeel uit van een netwerk, waardoor ik indien nodig beroep kan doen op een collega en zo nodig kan doorverwijzen.

Ik ben iemand die erg veel waarde hecht aan een goede samenwerkingsrelatie. Het vergt tijd om die vertrouwensband met elkaar op te bouwen. Ik ben iemand die het geduld heeft om daarin te investeren en er niet voor terugdeinst te kijken naar moeilijke elementen daarin. Vanuit psychotherapeutisch oogpunt is wat er in de therapeutische relatie gebeurt van groot belang om bepaalde patronen te doorgronden en te doorbreken. In therapie is er de ruimte om samen te zoeken, te snappen en om te ervaren. Mijn plezier in samenwerken uit zich ook in de mooie samenwerkingsverbanden die ik de afgelopen jaren vanuit  mijn praktijk heb kunnen smeden. daardoor kan ik mijn aanbod op maat verder verfijnen door collega’s te betrekken.

Ik ben opgeleid aan de universiteit van Leuven tot klinisch psycholoog (volwassenen) met speciale nadruk op diagnostiek en psychodynamische psychotherapie. Na mijn afstuderen ben ik snel naar Nederland gekomen om meer ervaring op te doen met betrekking tot psychotherapie. Ik heb bijna 15 jaar gewerkt bij de Viersprong en daar mijn vervolgopleidingen genoten tot gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog/ psychotherapeut. Doorheen de jaren heb ik de kans gekregen me te verdiepen in verschillende therapeutische methoden; psychodynamische psychotherapie, CGT, schematherapie, transactionele analyse en Mentalisation Based Therapy. Ik heb tevens veel ervaring met het voeren van intakes en specialistische persoonlijkheidsdiagnostiek, waar ik ook veel supervisie in heb gegeven. Daarnaast heb ik veel ervaring met traumabehandeling en EMDR.
Ik heb het altijd fijn gevonden mijn passie voor mijn vak te delen met jonge startende psychologen. Ik ben praktijkopleider geweest. in de praktijk kunnen mensen terecht voor supervisie en leertherapie.
De afgelopen jaren was ik hoofdbehandelaar in een kliniek voor verslavingszorg, Novadic-Kentron waar ik naast het klinische werk ook bij  veel beleidszaken en innovaties betrokken was.