Verwijzing

In verband met de vergoeding door uw verzekeraar is een zorgvuldig samengestelde verwijsbrief voor Gespecialiseerde GGZ van uw huisarts noodzakelijk. Neemt u deze verwijsbrief mee naar uw eerste afspraak of stuur hem mee met het aanmeldingsformulier en het strookje. Hieronder staan de punten die op de verwijsbrief vermeld moeten zijn. Neem dit lijstje mee naar de huisarts als u de verwijzing gaat halen, dan weet u zeker dat alles er meteen op staat.

Met de onderstaande checklist kunt u controleren of de verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik etc.

Verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde GGZ, bij voorkeur op naam van klinisch psycholoog/psychotherapeut S.C.J.E.van Limbergen

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen, doch moet er zeker voor liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer en de huisartspraktijk
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens, Burgerservicenummer en geboortedatum)
  • Verzekeringsgegevens patiënt
  • Reden van verwijzing
  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een bepaalde psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan.  Dat hoeft niet met een DSM-IV code, het mag wel.
  • Benoemen van een hoog risico en/of hoge complexiteit
  • Evt benoemen van eerdere (psychologische) behandeling(en)