Aanvullende afspraken en voorwaarden betreffende afmelding:

Afspraken voor gesprekken maak ik in overleg met u. Kunt u een afspraak niet kunt nakomen, dan moet u deze uiterlijk 24 werkdaguren tevoren afzeggen. Afspraken op maandag moeten uiterlijk vrijdagmiddag voor 12.00 uur worden afgezegd. Dit kan bij voorkeur mondeling of telefonisch (eventueel door de voice mail in te spreken), mailen via JePraktijk Online kan ook, als u dit dan wat ruimer van tevoren wilt doen.

Een afspraak die korter dan 24 werkdaguren tevoren of helemaal niet wordt afgezegd, wordt bij u in rekening gebracht,ongeacht de reden van afzegging of niet verschijnen. Dit kan namelijk niet worden doorberekend aan uw verzekeraar. Voor een psychotherapieconsult bedraagt de rekening €90,00. Deze rekening moet worden voldaan binnen 30 dagen na de datum op de factuur, anders kan de therapie niet doorgaan.