Psychotherapie

Psychotherapie verwijst naar methoden die ingezet kunnen worden als mensen psychische klachten en problemen niet zelf kunnen oplossen. In de psychotherapie bestaan verschillende methoden. Afhankelijk van uw persoon en uw hulpvraag, werken we met meestal een combinatie van methoden die het beste bij u past. In psychotherapie bespreken we uw problemen in een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid. De therapeut heeft ruime opleiding en ervaring in verschillende behandelmethoden: Cognitieve gedragstherapie, psychodynamische psychotherapie, schematherapie, groepspsychotherapie, transactionele analyse, MBT en EMDR.  Zie ook onder  Praktische zaken het kopje info en links voor meer inhoudelijke informatie over EMDR en Schematherapie. 

Psychotherapie kan u helpen om dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken en/of moeilijke situaties anders aan te pakken. Zo kunt u leren, inzicht te krijgen in uw klachten, veranderen van gedrag, anders omgaan met pijnlijke emoties, anders denken en/of anders omgaan bijvoorbeeld met mensen die belangrijk voor u zijn. Psychotherapie wordt toegepast steeds volgens de geijkte richtlijnen en zorgstandaarden. Toch is psychotherapie ook steeds een uniek proces waarin de samenwerking tussen cliënt en behandelaar van groot belang is.

Psychotherapie vraagt de bereidheid om uw gedrag, gedachten en gevoelens onder de loep te nemen en die samen in de gesprekken te onderzoeken. Het is een proces dat gepaard gaat met hobbels, met ups en downs en het is vaak hard werken. Het kan zijn dat u zich (tijdelijk) slechter gaat voelen of het idee heeft vast te lopen. Vaak is dat onvermijdelijk, omdat nare of moeilijke dingen het onderwerp zijn van de therapie. Samen door die moeilijk periodes heen komen, ervan leren en zo groeien naar een meer bevredigendere manier van leven is een belangrijk deel van dit proces.

Soort klachten

 • laag zelfvertrouwen en identiteitsvragen
 • angsten
 • gedragsproblemen, karakterproblemen
 • spanningen, stress, onrust, overbelasting
 • werkproblemen, burn-out
 • trauma
 • depressie, somberheid
 • verwerkingsproblemen en levensfaseproblemen
 • problemen op het gebied van relaties en seksualiteit

Deze klachten kunnen onderdeel uitmaken van een psychische stoornis zoals omschreven in de DSM 5 (vb depressie, persoonlijkheidsstoornis, angststoornis, PTSS).  Deze diagnostiek vindt plaats in de intake fase. Een aantal psychische stoornissen/problemen worden niet meer door je zorgverzekeraar vergoed, zoals; werk-gerelateerde problematiek, partner-relatieproblemen en aanpassingsstoornissen. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’, vastgesteld door de NZa, is voor 2019:€  105.25 per consult.

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is  100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz.

Voor wie

De praktijk is open voor volwassenen vanaf 18 jaar die door de huisarts verwezen zijn. Het betrekken van naasten (partner, familie of andere belangrijke personen) kan  – uiteraard met uw toestemming -deel uitmaken van de behandeling.

De praktijk is, gezien het ambulante karakter, niet geschikt voor volgende groepen:

 • Ernstige verslavingsproblematiek. Verslaving kan binnen een duaal traject wel. Dus als u in een instelling voor verslaving behandeling volgt voor verslaving, kunnen samenhangende problemen wel in de praktijk behandeld worden.
 • Problematiek waarbij ambulante psychotherapie ontoereikend is vanwege de aard en ernst van de stoornis
 • Crisisopvang; er is geen mogelijkheid tot 24 uurs opvang.