Psychotherapie

Psychotherapie verwijst naar methoden die ingezet kunnen worden als mensen psychische klachten en problemen niet zelf kunnen oplossen. In de psychotherapie bestaan verschillende methoden. Afhankelijk van uw persoon en uw hulpvraag, werken we met meestal een combinatie van methoden die het beste bij u past. In psychotherapie bespreken we uw problemen in een sfeer van vertrouwen en empathie. De therapeut heeft ruime opleiding en ervaring in verschillende behandelmethoden: psychodynamische psychotherapie, schematherapie, groepspsychotherapie, transactionele analyse, MBT en EMDR.

Psychotherapie kan u helpen om dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken en/of moeilijke situaties anders aan te pakken. Zo kunt u leren, inzicht te krijgen in uw klachten, eventueel veranderen van gedrag, anders omgaan met pijnlijke emoties, anders denken en/of anders omgaan b.v. met mensen die belangrijk voor u zijn Psychotherapie geschiedt steeds volgens  de geijkte richtlijnen en zorgstandaarden. Toch is psychotherapie ook steeds een uniek proces waarin de samenwerking tussen cliënt en behandelaar van groot belang is.

Psychotherapie vraagt de bereidheid om uw gedrag, gedachten en gevoelens onder de loep te nemen en die samen in de gesprekken te onderzoeken.. Het is een proces dat gepaard gaat met hobbels, met ups en downs en het is vaak hard werken. Het kan zijn dat u zich (tijdelijk) slechter gaat voelen of het idee heeft vast te lopen. Vaak is dat onvermijdelijk, omdat nare of moeilijke dingen het onderwerp zijn van de therapie. Samen door die moeilijk periodes heen komen, ervan leren en zo groeien naar een meer bevredigendere manier van leven is een belangrijk deel van dit proces.

Soort klachten

 • angsten
 • laag zelfvertrouwen en identiteitsvragen
 • gedragsproblemen, karakterproblemen
 • spanningen, stress, onrust, overbelasting
 • werkproblemen, burn-out
 • trauma
 • depressie, somberheid
 • verwerkingsproblemen en levensfaseproblemen
 • problemen op het gebied van relaties en seksualiteit

 

voor wie

De praktijk is open voor volwassenen vanaf 18 jaar die door de huisarts verwezen zijn. Het betrekken van naasten (partner, familie of andere belangrijke personen) kanuiteraard mits uw toestemming- deel uitmaken van de behandeling.

De praktijk is, gezien het ambulante karakter, niet geschikt voor volgende groepen:

 • Ernstige verslavingsproblematiek: Verslaving kan binnen een duaal traject wel. Dus als u in een instelling voor verslaving behandeling volgt voor verslaving, kunnen samenhangende problemen wel in de praktijk behandeld worden.
 • problematiek waarbij ambulante psychotherapie ontoereikend is vanwege de aard en ernst van de stoornis
 • crisisopvang: er is geen mogelijkheid tot 24 uurs opvang.